Implantologia

Implanty zębów Warszawa

 

Jak wygląda Implant zęba – implanty krok po kroku

Implanty zębów to sztuczne, tytanowe korzenie zębów, które są umieszczone w szczęce tak aby stanowić filary dla zębów zastępczych (koron porcelanowych), czy też mostu lub protezy. Implanty zębów mogą być rozwiązaniem dla ludzi, którzy utracili ząb lub zęby z powodu choroby przyzębia, uszkodzenia mechanicznego, lub z innego powodu. Nasi pacjenci, którzy mają implanty zębów twierdzą, że one mają taki sam wygląd, funkcjonalność i dają takie samo odczucie jak własne, stałe zęby.

Implanty pomogą w sytuacji kiedy brakuje nam jednego, kilku lub wszystkich zębów.

Implant jest praktyczniejszy niż proteza, ponieważ nie musisz go wyciągać do czyszczenia. Nie uszkadza się też sąsiednich zębów, tak jak w przypadku mostu, gdzie czasami oszlifowuje się sąsiednie, całkowicie zdrowe zęby. Implant jest bardziej wytrzymały niż proteza. Jeżeli straciłeś już wszystkie zęby, a nie zadowala cię proteza, to wystarczą tylko 4 implanty u góry i 4 na dole, by ponownie swobodnie gryźć i uśmiechać się.

Ponadto ograniczają możliwości uszkodzenia sąsiednich zdrowych zębów, są bardziej niezawodne od metod konwencjonalnych, zwiększają możliwości spożywania zróżnicowanych pokarmów, chronią tkanki dziąseł i kości, przyczyniając się do zachowania estetycznego wyglądu twarzy, stanowią rozwiązanie alternatywne wobec zdejmowanych i stałych protez, są odczuwane i funkcjonują zupełnie jak naturalne zęby, stabilne, nie wymagają używania klejów, w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do oszczędności finansowej.

W chwili obecnej nie ma już mowy o fazie eksperymentów – technika implantacji jest tak dopracowana, że po dokładnym zdiagnozowaniu oraz prawidłowo i szybko wykonanym zabiegu możemy liczyć na 100% powodzenie.

Na świecie dostępnych jest kilkaset systemów implantologicznych zapewniających odbudowę utraconych zębów. Spośród nich tylko kilka znajduje się w klasie PREMIUM. To implanty produkowane przez firmy wykorzystujące najnowsze osiągnięcia fizyki i biofizyki. Opracowane przez wybitnych specjalistów, niezwykle precyzyjne, najlepiej przebadane implanty na świecie. Gwarantują uzyskanie zamierzonych efektów leczniczych.

Implant wygląda jak gwintowana śruba. Wykonany jest z tytanu. Implanty stomatologiczne są bardzo małe – ich średnica wynosi od 2,4 mm do 6,1 mm, długość od 5 mm do 22 mm. Posiadają więc w przybliżeniu wielkość naturalnego korzenia zęba.

Część wewnątrzkostna posiada obecnie powierzchnię, która jest na etapie tworzenia poddawana działaniu kwasów i bombardowana drobinami piasku szafirowego, celem zwiększenia mikroporowatość, a tym samym powierzchnię osteointegracji, czyli połączenia z kością. Tytan jest materiałem całkowicie biozgodnym, w pełni akceptowanym przez ludzki organizm.

Do implantu przykręcany jest łącznik (jak wskazuje jego nazwa jest to element łączący implant z koroną), który stanowi wsparcie dla korony.

Implanty zębów to najlepsze „zamienniki” chorych, stałych zębów.

Implanty zębów są wytrzymałe i stabilne oraz wyglądają i działają jak naturalne zęby. 

Przebieg zabiegu implantacji:

Sam zabieg implantacji poprzedza konsultacja z lekarzem implantologiem na której każdy pacjent proszony jest o wypełnienie szczegółowego kwestionariusza stanu zdrowia, wykonane zostaje zdjęcie pantomograficzne (RVG) oraz w niektórych przypadkach tomografia komputerowa (CT). Następnie lekarz implantolog przeprowadza badanie fizykalne oraz analizuje wraz z pacjentem wywiad lekarski. Na końcu wizyty konsultacyjnej lekarz przedstawia pacjentowi najbardziej optymalną formę leczenia, przedstawiając najbardziej optymalny plan leczenia.

Zabieg wszczepienia implantów stomatologicznych przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym, możliwe jest także dodatkowe użycie podtlenku azotu (gazu rozweselającego). W trakcie zabiegu opiekuje się Państwem zespół złożony z lekarza i jednej lub dwóch asystentek. Zapewniamy najwyższe standardy postępowania, zabieg wykonujemy w warunkach pełnej aseptyki. Czas potrzebny na wprowadzenie pojedynczego implantu to pomiędzy 30 a 60 minut.

Wszczepienie implantu to pierwszy etap leczenia implantoprotetycznego, jest to tzw. część chirurgiczna. Po wgojeniu się implantu na kolejnej wizycie zdejmowane są szwy. Następnie po upływie określonego czasu wgajania się implantów odsłaniamy implant i wkręcamy śrubę gojącą na okres ok. 2 tygodni w celu ukształtowania tkanek miękkich dla uzyskania optymalnej estetyki. W kolejnym etapie lekarz przystępuje się do tzw. części protetycznej, tj. odbudowy koron zębów. W zależności od przypadku czasu oczekiwania na odbudowę koron zębów z trwa pomiędzy 7 a 12 tygodni.

Pacjent decyduje o jakości pracy protetycznej. Może zdecydować się na wysoce estetyczną, pełnoceramiczną pracę protetyczną lub pracę na podbudowie metalowej. Oba systemy są bardzo wytrzymałe, różnią się wyłącznie efektem estetycznym i związaną z tym ceną.

Po zakończonym leczeniu zapraszamy naszych Pacjentów na regularne wizyty kontrolne, monitorujemy stan higieny jamy ustnej i pomagamy w utrzymaniu osiągniętych efektów terapii.

KORZYŚCI z wszczepienia implantów:

  1. Długoterminowe rozwiązanie.

Tradycyjne, wykonane z należytą starannością mosty mogą wytrzymać 10 i więcej lat, ale w pewnym momencie mogą wymagać wymiany. Natomiast właściwie wprowadzone oraz później utrzymywane w higienie implanty mogą trwać całe życie.

  1. Poprawa komfortu życia.

Zęby odrestaurowane na implantach wyglądają tak samo jak prawdziwe i nie ma możliwości aby tak jak na przykład w przypadku protez ruchomych mogłyby one poluzować się lub po prosty wypaść podczas rozmowy, śmiechu lub jedzenia. Nie wymagają stosowanie klejów do protez a dba się o nie tak jak o naturalne zęby.

  1. Pozytywny wpływ na stan zdrowia oraz urody.

W przypadku utraty jednego lub kilku zębów pogarsza się jakość zgryzu oraz stopniowo może to prowadzić do zaniku masy kostnej szczęki. W konsekwencji zmienia się kształt i pogarsza wytrzymałość szczęki a w konsekwencji też twarzy. Implanty zapobiegają temu procesowy a wręcz pomagają w stymulacji wzrostu kości.

  1. Swoboda w jedzeniu i mówieniu.

Protezy ruchome mogą utrudniać wypowiadanie wielu słów a co gorsza nie pozwalają na dokładne gryzienie potraw, co niekorzystnie wpływa na trawienie. W przypadku implantów, które się zachowują zupełnie jak naturalne zęby można zapomnieć o tego rodzaju problemach.

  1. Ochrona istniejących naturalnych zębów.

W przypadku braku jednego lub kilku zębów, zęby istniejące, tracą wsparcie od sąsiadujących zębów i przesuwają się na ich miejsce przez co dochodzi do nieprawidłowości w zgryzie, a w konsekwencji nawet do utraty kolejnych zębów. Uzupełnienie braków za pomocą implantów zębowych powoduje, że ten problem nas nie dotyczy, bo wszystkie zęby, czy też naturalne czy sztuczne są na swoim miejscu

 

 

Ceny implantów w Warszawie

 

Cena implantu uzależniona jest od następujących elementów:

– firma, która produkuje implant,

– rodzaj implantu / rodzaj łącznika (standardowy lub dobierany indywidualnie)

– materiały użyte podczas zabiegu (śruba zamykająca, śruba gojąca, łyżka wyciskowa, szwy chirurgiczne, transfery, itd.)

– od konieczności przeprowadzenia zabiegu odbudowującego kość

Cena implantu i korony jest sumą wszystkich elementów i podejrzane mogą być najtańsze oferty i wysokie rabaty. Wraz z obniżaniem ceny, obniżana jest jakość usług!

Implant z koroną na implancie może przetrwać dłużej niż firma, która go wyprodukowała, dlatego też wybieraj sprawdzone, solidne i działające długo na rynku firmy produkujące implanty.

 

Zabiegi powiązane z implantologią:

PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ (SINUS LIFT) - jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na wprowadzeniu materiału kościozastępczego pod błonę śluzową wyściełającą zatokę szczękową, w celu zwiększenia ilości kości, czasami przed planowanym zabiegiem implantologicznym, w trudnych warunkach anatomicznych, przykładowo w bocznych odcinkach szczęki.

W trudnych przypadkach jedną z technik operacyjnych umożliwiających stosowanie implantów w tych właśnie okolicach jest podnoszenie dna zatoki szczękowej i wprowadzanie kości autogennej i materiałów kościotwórczych w przestrzeń powstałą między dnem zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej a uniesioną błoną śluzową wyściełającą ten zachyłek.

Istnieją różne metody podnoszenia dna zatoki:

- metodą zamkniętą -obarczone jest ryzykiem perforacji błony śluzowej dna zatoki szczękowej, ze względu na utrudniony dostęp wzrokowy. Ryzyko to można zminimalizować stosując dokładną diagnostykę radiologiczną przed zabiegiem i przestrzegając zasady, iż możliwe jest podniesienie dna zatoki szczękowej o około 3-5mm. Postępowanie w przypadku przerwania błony śluzowej zatoki jest przedmiotem sporów w nauce. Istnieją opinie, że drobne perforacje błony śluzowej nie dyskwalifikują zabiegu i wszczepienie implantu jest po takim powikłaniu dopuszczalne.

- metoda otwarta - jest bardziej inwazyjnym sposobem podniesienia dna zatoki szczękowej. Jest ona częściej używana ponieważ stwarza możliwość podniesienia zatoki w większym stopniu niż metoda zamknięta. Poprzez „okienko” w kości szczęki podnosi się błonę śluzową zatoki a następnie powstałą w ten sposób przestrzeń wypełnia się biomateriałem, a okno pokrywa membraną. Okres gojenia trwa około 6 miesięcy.

 

Odbudowa kości w Warszawie:

Istotnym ograniczeniem leczenia implanto-protetycznego jest zbyt mała wysokość i/lub szerokość części zębodołowej żuchwy. Pomocne są zabiegi polegające na wydłużeniu odcinka żuchwy w stopniu umożliwiającym implantację wszczepów filarowych dla uzupełnień protetycznych.

W wyniku utraty zębów dochodzi do zaniku tkanki kostnej szczęk. Dzięki ustaleniu i upowszechnieniu algorytmów implantologicznych stało się możliwe uzupełnienie ilości kości potrzebnej do wszczepienia implantu. Odbudowa tkanki kostnej może być przeprowadzona jednocześnie z wprowadzeniem wszczepów lub podczas oddzielnego zabiegu, wykonywanego przed rozpoczęciem procedur implantologicznych.

Do uzyskania barier zabezpieczających przed wnikaniem tkanki łącznej wykorzystuje się często materiały ulegające samoistnej resorpcji, które nie wymagają ponownego przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w celu ich usunięcia.

 

Autoprzeszczep - przeszczepy kości własnej

W przypadku występowania defektów kostnych uniemożliwiających klasyczne postępowanie implantologiczne, istnieje możliwość odbudowy tkanki kostnej z zastosowaniem przeszczepów kości własnej pacjenta. Wykorzystanie materiałów autogennych ogranicza możliwość odrzucenie przeszczepu i jest postępowaniem z wyboru dla pacjentów nie wyrażających zgody na użycie materiałów obcych biologicznie.

W zależności od rozległości ubytku kostnego, można pobierać kość w postaci wiórków (przy małych defektach kostnych) lub bloków kostnych (kiedy przewiduje się konieczność rozległej rekonstrukcji kostnej w celu uzyskania dostatecznej objętości podłoża dla planowanej implantacji). Zastosowanie tego typu transplantacji jest związane z wprowadzeniem dodatkowych procedur chirurgicznych (dodatkowe cięcie w celu pobrania bloku kostnego). Dla osiągnięcia korzystnego wyniku leczenia powinno być w pełni zrozumiałe i zaakceptowane przez Pacjenta.

Obszary z których pobierane są materiały do przeszczepu:

  • przeszczepy z obszaru jamy ustnej;
  • zewnątrzustne przeszczepy kostne – pobierane są z grzebienia kości biodrowej.

Przeszczepy kości własnej pacjenta stanowią doskonały materiał do odbudowy ubytków kostnych. Dzięki zgodności biologicznej jest najlepiej tolerowanym przez organizm materiałem wszczepiennym.

 

Zapraszamy do naszych specjalistów – Implanty zębów, Warszawa

Kącik dla dzieci

WIFI

Toalety dla niepełnosprawnych

Płatności kartami

Partnerzy: